Enneagram Coaching

Coaching met het enneagram

Coaching met het enneagram

Het enneagram is een mooi model om snel de essentiële sleutels voor verandering te vinden. Per enneagram type krijg je inzicht in de basale levensovertuigingen. Deze overtuigingen zorgen ervoor dat je er alles aan doet om gelukkig te zijn of liefde te krijgen maar dat je het niet lukt.

Tijdens en na mijn studie heb ik vele persoonlijkheidsmodellen en typologieën bestudeerd. Het enneagram is het enige model dat mij op een diep niveau zelfkennis heeft gegeven. Het heeft me ook veel geleerd over de motivaties van andere mensen. Ik kan daardoor beter begrijpen hoe ze in het leven staan. Er is veel literatuur en onderzoek beschikbaar over het enneagram. We kunnen het enneagram gebruiken op diverse niveau's. Het is een prima model voor het verhogen van je werkplezier, persoonlijke ontwikkeling en je kunt het ook op een diep spiritueel niveau gebruiken.

Wat is het enneagram ?

De meeste bestaande typologieën gaan over de buitenkant van de persoon. Ze beschrijven ons gedrag dat door anderen wordt waargenomen. Het enneagram gaat niet over onze buitenkant. Het enneagram gaat over onze diepste drijfveren, overtuigingen en motivaties. De eerste fase van het werken met het enneagram is vooral een fase van bewustwording. Het enneagram is een confronterend model. Het geeft aan waar onze obstakels liggen.

Het woord enneagram betekent letterlijk in het Grieks negen-punt. Het enneagram model is een typologie met negen menstypes, enneagram types genoemd.  Deze negen menstypes hebben verschillende motivaties en gekleurde brillen waarmee we in het leven staan. Het gaat in het enneagram om onze deels onbewuste overtuigingen over wat we denken wat nodig is om geliefd te zijn of gezien te worden. Als we langere tijd een groene zonnebril dragen, merken we niet meer dat we deze bril op hebben. We merken niet meer dat wij daardoor de wereld anders waarnemen dan iemand met een roze bril.

Hoe ontdek ik mijn enneagram type?

Er zijn allerlei vragenlijsten in omloop. Je kunt ze op internet vinden of in boeken over het enneagram. Er zijn goede en waardeloze vragenlijsten in omloop. Deze vragenlijsten kunnen een goede eerste indicatie geven. Ook kun je in boeken over het enneagram de negen beschrijvingen vinden. Voor sommige mensen is het snel duidelijk welke van de 9 menstypes dominant is. Bij andere mensen is het van belang om even goed te kijken samen.

Ik ben getraind en gecertificeerd om samen met jou via een type interview je enneagram type te ontdekken. Dat is een derde methode, de meest zorgvuldige en betrouwbaarste methode. Naast vragenlijsten, het lezen van de beschrijvingen van de types en het enneagram interview, check ik ook energetisch of het type klopt. De meeste types kun je met een beetje training vrij goed traceren door in te tunen op de energie van iemand. Enneagram type 8 is bijvoorbeeld een type dat energetisch sterk aanwezig is. Het is moeilijk een type 8 over het hoofd te zien. Ook al zeggen ze niets, je merkt het als ze een ruimte binnenkomen of verlaten.

Enneagram Coaching

Voor coaching en persoonlijke ontwikkeling biedt het enneagram ingangen om snel de diepte in te kunnen gaan en tot de kern te kunnen komen.

Aan het begin van het traject bepalen we je enneagram type. Sommige mensen kennen hun enneagram type al. Omdat ik regelmatig meemaak dat mensen via een vrij oppervlakkige vragenlijst het verkeerde type hebben gevonden, besteed ik daar in het begin altijd aandacht aan. Als je de diepere thematiek niet of grotendeels niet herkent, zit je bij het verkeerde type. Soms gebeurt het dat een typebeschrijving een enorme  emotionele weerstand oproept, en dat helaas dat toch je type is:) Het komt ook voor dat er twee types zijn die je allebei sterk herkent. Dat is een lastige. Tijdens het enneagram coaching traject houden we in dat geval in het begin beide types aan. Meestal wordt het na een paar sessies wel duidelijk welke van de twee toch het meest van toepassing is.

Enneagram coaching met mindfulness

Zodra we weten wat je enneagram type is, weten we ook waar de sleutels voor transformatie liggen. Daar gaan we mee aan de slag. Dat zijn per enneagram type andere sleutels. Ik begeleid mensen met een combinatie van mindfulness en lichaamsgerichtheid. Transformatie gebeurt alleen als we naar onze ervaring toe gaan. Intellectuele analyse levert ons begrip op, maar verandert niets. Het traject is meer een traject van loslaten dan van aanleren. We laten diepe overtuigingen die ons beperken los. Ook laten vastzittende energie, oude angst of boosheid, in ons lichaam los.

Type 9 als voorbeeld

Type 9 is een buiktype met vooral bevroren ontwikkelingstrauma bij de meest basale gevoelens: overleving, boosheid en conflict, de balans van ik en de ander. De diepe overtuiging van type 9 is: ik ben de moeite niet waard om van gehouden te worden. Type 9 past zich daarom vrijwel automatisch aan. Angst komt boven bij het stellen van grenzen en prioriteiten en het naar buiten brengen van eigen wensen en belangen. Type 9 voelt zich meestal comfortabel in zijn eigen veilige cocon. Zodra type 9 echter uit de kast komt, komt emotioneel trauma boven.

Bij de begeleiding van type 9 focussen we samen op de diepe buikgevoelens. Als we hiermee aan de slag gaan zullen we ontdekken dat we veel meer  toegang krijgen tot creativiteit, intuïtie en lichaamsbewustzijn. Ook zal onze vitaliteit toenemen en zijn we veel meer in staat een gezonde verbinding met andere mensen aan te gaan.

Bij een type 3, een gevoelstype, ligt de sleutel voor transformatie op een andere plaats, t.w. het verkennen van de eigen gevoelswereld. Type 3 heeft een verdoving op de eigen emoties en heeft zich aangeleerd  zichzelf via de feedback van de buitenwereld te ervaren.

Al onze werkzaamheden vallen onder de beroepscode van het NIP. Dat betekent dat  vertrouwelijkheid en professionaliteit gegarandeerd is.