Hoogsensitiviteit

Hoogsensitiviteit als talent

Hoogsensitieve mensen ervaren zintuiglijke sensaties op een intensere wijze dan de meeste andere mensen. Daarom zit een hoogsensitief persoon eerder 'vol'. Hoewel we in sommige situaties hoogsensitiviteit ervaren als een handicap, is hoogsensitiviteit een kracht. Hoogsensitiviteit is een talent dat we altijd tot onze beschikking hebben en kunnen inzetten. Hoogsensitiviteit is een talent dat we kunnen gebruiken voor persoonlijke ontwikkeling.

We kunnen hoogsensitiviteit vergelijken met een bezoek aan een museum. Iedereen kent de ervaring dat je in een groot museum op een gegeven moment aan je taks zit. Je komt dan op een omslagpunt van inspiratie naar moeheid. Je zit vol. Een andere situatie waarmee we hoogsensitiviteit goed kunnen vergelijken is wanneer we ziek zijn. Iedereen kent dit waarschijnlijk. Wanneer we griep hebben verdragen we geluiden, licht of de TV minder goed. Het is te intens. Als we ziek zijn, zijn we allemaal hoogsensitief.

Bij overprikkeling kost het contact met de omgeving energie i.p.v. dat het energie geeft. In wat extremere situaties kan het zelfs paniek reacties veroorzaken of uitputting.

Overprikkeling ontstaat vooral snel wanneer van alle kanten informatie op een wat chaotische wijze binnenkomt.

Is hoogsensitiviteit aangeboren?

Hoogsensitiviteit is hoogstwaarschijnlijk aangeboren. Daarom gebruik ik ook graag het woord 'talent'. Het heeft te maken met de mate waarin je hersenen informatie filteren. Dat kun je niet veranderen en moet je ook niet willen veranderen. Hoewel het niet altijd makkelijk is en het soms aanpassingen in je leefstijl vraagt, is hoogsensitiviteit een kracht. Het is geen zwakte. Omdat je gevoeliger bent, pik je signalen op die door andere mensen niet worden waargenomen. Hoogsensitieve mensen zijn in het voordeel, mits ze er voor zorgen dat ze niet overprikkeld raken. Daar moet de aandacht naartoe gaan, naar de overprikkeling. Er zijn diverse manieren om overprikkeling te voorkomen of enigszins te voorkomen. Aarden is in mijn ervaring de belangrijkste en meest effectieve manier.

Wat is belangrijk voor mensen die hoogsensitief zijn ?

  • Accepteren dat situaties met veel ongestructureerde prikkelingen snel een beroep op survival mechanismes doen. We gaan in de survival modus wanneer we de hoeveelheid prikkels niet meer kunnen hanteren.
  • Leren om onszelf niet te bekritiseren als we een intense situatie niet aan kunnen.
  • Grenzen stellen en grenzen communiceren. Leren om 'nee' te zeggen.
  • Zorgen voor een leefklimaat dat aansluit bij je behoeftes en dat voedend is. Een roos bloeit in de volle zon. Een clematis heeft aan de voet bescherming nodig als deze in de volle zon staat. Sneeuwklokjes gedijen vooral in de schaduw onder struiken. Plant dus geen roos in de schaduw. Hij maakt daar vrijwel geen kans, wat de roos ook probeert. Dit klinkt zo simpel en vanzelfsprekend. In mijn werk kom ik echter vaak mensen tegen die vinden dat ze alles moeten kunnen in alle omstandigheden. Ze willen perse als roos in de schaduw kunnen floreren, omdat ze zien dat de buurman het daar zo goed doet.
  • Aarden, aarden en nog eens aarden. Aarden is in mijn ervaring de beste sleutel om zo goed mogelijk met 'overload' om te gaan. Als we geaard zijn, d.w.z. in contact met ons lichaam, kan overtollige energie afvloeien en ontstaat er geen stagnatie die tot overload leidt.
  • Tijd nemen voor energieherstel
  • Gebruik maken van hoogsensitiviteit als talent en de lasten leren te minimaliseren.

Hoewel ik het niet van de daken schreeuw, ben ik zelf hoogsensitief en dus ervaringsdeskundige. Ik raak snel overprikkeld door 'lawaai' en chaotische mensenmassa's. Daarom zul je mij niet langere tijd aantreffen op een drukke zaterdagmarkt, festival of op de kermis.

Begeleiding bij hoogsensitiviteit als talent

Wil je hulp om beter te leren omgaan met hoogsensitiviteit? Wil je hulp om  hoogsensitiviteit als talent te benutten ?

We geven in onze coaching bij hoogsensitiviteit sessies aandacht aan aarden. Ik leer je een veelheid aan technieken om in contact te zijn met je lichaam en de aarde.

Daarnaast inventariseren we de situaties waar het mis gaat. Situaties waarin je teveel prikkelingen tegen komt. We kijken heel precies met een vergrootglas wat er in deze situaties gebeurt. We kijken of er angst gekoppeld is aan deze situaties. Hoe komt het dat op bepaalde momenten de energie niet doorstroomt bij jou ? Wat gebeurt er in zo'n situatie ? We doen dit aan de hand van je lichaamssensaties en emoties.

Als derde geven we aandacht aan het inzetten van hoogsensitiviteit als talent. Je kunt je je gevoeligheid versterken door signalen en boodschappen die nu onbewust bij je binnen komen bewust te ontvangen. We gebruiken hiervoor mindfulness technieken die je in het dagelijkse leven en in het contact met andere mensen kunt toepassen.

De beroepscode van het NIP is van toepassing bij de begeleiding bij hoogsensitviteit. Dat betekent dat je garanties hebt over de vertrouwelijkheid van onze gesprekken.

Wil je meer weten? Wil je van je hoogsensitiviteit je kracht maken? Aarzel niet en neem contact met me op voor een gratis kennismakingsgesprek.

hoogsensitiviteit als talent