Management Coaching

Management Coaching

Management Coaching met Mindfulness

In een management coaching traject kijken we samen naar uitdagende werksituaties. Aan de hand van je eigen concrete ervaringen op het werk onderzoeken we angsten, onzekerheden en blinde vlekken. We gaan samen de diepte in met mindfulness methoden.

Een concreet startpunt kan zijn dat je merkt dat je je b.v. ongemakkelijk voelt bij het geven en krijgen van feedback of bij het beoordelen van medewerkers of het delegeren van verantwoordelijkheden. Het kan ook zijn dat je merkt dat je spanning voelt bij het doorvoeren van veranderingen of het motiveren van mensen. Een andere reden kan zijn dat je balans tussen resultaat- en mensgerichtheid niet optimaal is.

Stijl van leidinggeven

Ook kunnen we kijken naar je natuurlijke stijl van leiding geven en of deze aansluit bij wat de werksituatie van je vraagt. Niemand is een duizendpoot en dat hoeft ook niet. Er zijn mensen die floreren in relatief gunstige situaties, situaties van opbouwen. Andere mensen genieten en floreren in crisis situaties wanneer het vijf voor twaalf is. Er zijn mensen die het liefst inhoudelijk specialistisch bezig zijn en er zijn mensen die graag zo generalistisch mogelijk werken.

Samen kunnen we onderzoeken wat van nature je sterke kanten zijn en op welke gebieden je die het beste in kunt zetten. Ik geloof erin dat je vooral je sterke kanten en inspiratie moet inzetten, omdat dat energie geeft en slim om moet gaan met je zwakkere kanten.

Angst, macht en grootsheid

“Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness that most frightens us. We ask ourselves, 'Who am I to be brilliant, gorgeous, talented, fabulous?' Actually, who are you not to be? You are a child of God. Your playing small does not serve the world. There is nothing enlightened about shrinking so that other people won't feel insecure around you. We are all meant to shine, as children do. We were born to make manifest the glory of God that is within us. It's not just in some of us; it's in everyone. And as we let our own light shine, we unconsciously give other people permission to do the same. As we are liberated from our own fear, our presence automatically liberates others.” Inaugurele rede van Nelson Mandela, citaat Marianne Williamson

Net zoals Aragorn uit het boek De ban van de Ring of Lawrence in de film Lawrence of Arabia, worstelen veel leiders en managers met macht- en autoriteit issues. Deze worsteling staat ons niet in de weg, integendeel het is juist de weg naar authentiek en dienend leiderschap.

Aragorn en Lawrence of Arabia

Aragorn moest het contact met de geesten uit het verleden aangaan alvorens hij het koningschap op zich kon nemen. Lawrence kwam erachter dat hij genoot van de macht iemand te kunnen doden. Omdat er in het leger niemand was bij wie hij terecht kon, raakte hij gedesillusioneerd en getraumatiseerd.

Als we op een integere wijze andere mensen willen leiden, moeten we naar binnen kijken naar de donkere kanten van onszelf en deze naar het licht brengen. Wat we aandurven te erkennen bij onszelf, komt binnen onze invloedssfeer. Wat we wegdrukken, omdat we er een moreel oordeel over hebben, komt boven en overvalt ons op momenten dat we de controle een beetje verliezen.

We voelen allemaal wanneer iemand wil leiden of wanneer iemand wil heersen. Bij een heerser krimpen we in elkaar, voelen we ons kleiner worden. Bij een leider ontspannen we, voelen we dat we kunnen floreren en groeien en dat we fouten mogen maken.

'When the Master runs into a difficulty, she stops and gives herself to it. She does not cling to her own comfort; thus problems are no problems for her'. Tao Te Ching, versie Stephen Mitchel

 

Bij alle vormen van begeleiding hanteer ik de beroepscode van het NIP. Dat betekent dat je ook bij management coaching er zeker van kunt zijn dat alles wat je vertelt onder ons blijft en niet wordt gedeeld met een derde, zoals een werkgever. Ook ben je verzekerd van voldoende professionaliteit en ervaring.