Burn-out

burn-out

burn-out
burn-out
Ik loop door het bos en zie een houthakker bezig een boom om te hakken. Hij werkt zich in het zweet, de blaren staan op zijn handen. Hij ziet er uitgeput uit. Ik zie dat het niet opschiet en dat zijn bijl bot is. Ik vraag hem waarom hij zijn bijl niet slijpt. “U hebt gelijk", zegt de houthakker "maar daar heb ik nu geen tijd voor… ik maak dit karwei eerst even af”.

HOE HERKEN JE EEN BURN-OUT?

Een burn-out is meestal het gevolg van langdurige stress. Stress uit zich bij iedereen anders. Het lichaam geeft tal van waarschuwingssignalen af wanneer een burn-out dreigt. De belangrijkste zijn:

  • Concentratieproblemen. Je hebt moeite met overzicht houden.
  • Vergeetachtigheid. Je vergeet vaker afspraken of toezeggingen.
  • Je bent sneller boos of geëmotioneerd.
  • Slaapproblemen. Je slaapt slecht en bent bijna altijd moe.
  • Twijfelen, piekeren of in je hoofd zitten.
  • Werk of studie slokken zoveel van je tijd op dat je hobby’s en sociale contacten verwaarloost.
  • Lichamelijke klachten die met een lage weerstand te maken hebben zoals moeheid, hoofdpijn, verkoudenheid, grieperigheid.

Therapie

Bij burn-out klachten of overspannenheid zoeken we als eerste samen naar de oorzaken. Hoe komt het dat deze klachten zijn ontstaan?

De volgende stap is herstel van energie. Waar zitten de energielekkages  ? Wat is nodig voor herstel? Hoe kunnen we de accu weer opladen?

In de laatste fase kijken we naar preventie. Hoe zorgen we ervoor dat deze klachten niet terugkeren.

Bij burn-out begeleiding werk ik meestal met huiswerkopdrachten. Het is belangrijk om nieuw gedrag te oefenen en beslissingen te implementeren. Juist bij de implementatie, het oefenen in de praktijk komen we vaak hobbels of onvermoede angsten tegen.

Bij alle cliënten met wie ik met burn-out gewerkt heb, speelde 'workaholisme' een rol. Dat betekent dat we te maken hebben met een verslaving. Een verslaving is moeilijk te stoppen, als je er middenin zit. Daarom is het ter voorkoming van een nieuwe burn-out van belang een aantal 'stoplichten' neer te zetten en deze te borgen.

Burn-out klachten zijn niet in 1 of 2 gesprekken op te lossen. Voor een duurzame oplossing ga ik uit van een intensieve therapie gedurende 3 maanden. We zien elkaar wekelijks met huiswerkopdrachten of we zien elkaar tweemaal per week voor verwerking.

burn-out