Tarieven & Vergoedingen

Tarieven

Therapie:                                 € 95,-- per sessie van een uur. BTW vrij

Coaching:                                € 95,-- per sessie van een uur excl. 21 % BTW.

Management Coaching:        € 150,-- per 1,5 uur excl. BTW

Droomconsult:                       € 95,-- per sessie van ca. een uur incl. BTW 21%.

Reading:                                 € 160,-- per sessie van 1,5 uur incl. BTW 21%.

 

Bij het niet afzeggen van afspraken of het afzeggen van een afspraak binnen 12 uur voor de betreffende afspraak moeten we helaas annuleringskosten in rekening brengen. Zie verder Praktische info  onder het kopje 'afzeggen'.

Vergoedingen

Aanvullende zorgverzekering

Vanuit de aanvullende zorgverzekering is (deels) een vergoeding mogelijk onder de noemer alternatieve zorg. Per verzekeraar is dit anders. Afhankelijk van de zorgverzekeraar wordt de behandeling geheel, deels of niet vergoed.

Op NFG - Overzicht Vergoedingen vindt u een actueel overzicht van de mogelijkheden.

Consulten worden niet vanuit de basisverzekering vergoed. Dit heeft als voordeel dat het eigen risico niet eerst wordt aangesproken. U heeft geen verwijsbrief van de huisarts nodig.

Via de werkgever

Therapie en coaching worden vaak vergoed door de werkgever. De werkgever heeft er immers belang bij dat u goed in uw vel zit. Wanneer u om psychische redenen thuis moet blijven kost het de werkgever veel meer. De bedrijfsarts kan bepalen dat uw klachten mede werk-gerelateerd zijn. Vervolgens kunt u een hulpverlener kiezen die aansluit bij uw hulpvraag.

Via het UWV

Als u een uitkering ontvangt, kunt u bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de  financiële mogelijkheden ten behoeve van uw herstel en reïntegratie. Soms kunt u met het UWV een Individuele Reïntegratie Overeenkomst sluiten.

Via het PGB

Mensen met een Persoons Gebonden Budget kunnen soms de kosten via het PGB vergoed krijgen.

Via het opleidingsbudget bij de werkgever, het Persoonlijk Ontwikkelings Plan

Meestal reserveert de werkgever een opleidingsbudget per medewerker. In sommige CAO’s is dat zelfs verplicht. Dit budget kunt u gebruiken voor persoonlijke ontwikkeling, mits het ten goede komt van uw werkprestaties.

Aftrek inkomstenbelasting

Kosten voor coaching kunnen in aanmerking komen voor belastingaftrek mits deze werk-gerelateerd zijn. Zie verder bij de de  Belastingdienst/studiekosten. Ik adviseer u bij twijfel contact op te nemen met de belastingdienst.

ZZP-ers kunnen altijd de BTW aftrekken.

 Betaling

U ontvangt na ieder gesprek een factuur. Wanneer u deze factuur indient bij uw zorgverzekering ontvangt u mogelijk een deel van de gemaakte kosten terug.

In overleg kunnen we de factuur ook rechtstreeks naar uw werkgever zenden.